Kurs, grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 50%
2 september 2024 - 10 november 2024
Kod för kursen: DA301A

Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskap och färdigheter inom design av digitala spel. Kursen syftar vidare till att studenten utvecklar en kompetensgrund från vilken studenten kritiskt kan analysera digitala spel ur ett designperspektiv.

Denna kursen ges som del av program:

Kursinnehåll


- Spelanalys
- Speldesign
- Användbarhet och tillgänglighet inom spelutveckling
- Design av spelupplevelser

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se