Kurs, grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 50%
2 september 2024 - 19 januari 2025
Kod för kursen: DA315A

Om kursen

Kursen syftar till att studenten får färdighet och förmåga att använda objektorienterad programmering för att implementera 2D-spel. Huvudidén är att använda spel som drivkraft för att lära sig huvuddragen i objektorienterad programmering för att lyckas med att implementera ett 2D-spel.

Denna kursen ges som del av program:

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

- Den grundläggande strukturen för ett dataspel -spelloopen och listan på spelobjekt. (Listor och arrays i C#)
- En hierarki av fiender och vänner i spelet. (Arvshierarki och polymorphism i C#)
- Grundläggande matematik för 2D-spel.
- Ett spels olika faser - inladdning, spelande, avslutning. (State och enum i C#)
- Problemlösning med hjälp av objektorienterade tekniker.
- Rita grafik på skärm med hjälp av XNA. (Struct och värdesemantik i C#)
- Vad ska vara åtkomligt i hela spelet och vad skall bara synas i en viss del? (Åtkomstmodifierare i C#)



XNA är en plattform och en samling verktyg för att underlätta spelutveckling för PC och Xbox 360.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se