Kurs, grundnivå
9 hp
Malmö | dagtid | 100%
2 september 2024 - 13 oktober 2024
Kod för kursen: FO251A

Denna kursen ges som del av program:

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att studenten ska få grundläggande kunskaper om pedagogik i förskola samt en förståelse för förskolans värdegrund och uppdrag.

I denna kurs ges en introduktion till pedagogikämnet och till förskolans värdegrund och pedagogiska uppdrag. Utbildning i förskolan studeras utifrån olika pedagogiska perspektiv där omsorg, lek, lärande och undervisning utgör grund för förståelse för förskolan som institution. Inom ramen för akademisk literacy introduceras studenten till grundläggande referenshantering.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt