Om utbildningen

Som förskollärare har du ett kreativt och viktigt arbete med att stödja de allra yngsta i deras utveckling och sociala relationer. Vill du vara med och lägga grunden till barns livslånga lärande är förskollärarutbildningen rätt för dig.

I förskollärarutbildningen läser du kurser inom pedagogiska, didaktiska och omsorgsetiska kunskapsområden för att förbereda dig för arbete med yngre barn i förskola. Utbildningen ger dig teoretisk fördjupning inom centrala områden, och praktisk tillämpning genom verksamhetsförlagda kurser (praktik) på en förskola. Efter utbildningen har du gedigen kunskap om hur du leder pedagogisk verksamhet i förskola utifrån varje barns förutsättningar och de gemensamma verksamhetsmålen.

På Malmö universitet finns det tre versioner av förskollärarutbildning: Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning med musikprofil samt Flexibel variant.

Detta är en programinriktning av Förskollärarutbildning.

Fördjupning i förskolepedagogik

Du studerar fördjupningsämnet förskolepedagogik om 120 högskolepoäng. I det ingår studier i förskolans organisation och verksamhet, profession och ledarskap, pedagogik och omsorgsetik. Du studerar förskoledidaktik med särskilt fokus på estetiska uttrycksformer, svenska, matematik och naturorienterande ämnen. Fördjupningsämnets kurser bygger på samhällsrelaterade sociala och rättsetiska värden och teorier som rör barndom och barns livsvillkor.

Enskilda kurser

Förskolans värdegrund, specialpedagogik och vetenskapsteori studeras genom enskilda kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng.

Verksamhetsförlagd utbildning 

Under sammanlagt 20 veckor utvecklar du dina kunskaper genom verksamhetsförlagd utbildning (praktik) på förskola om 30 högskolepoäng. 

Under utbildningens senare del får du möjlighet att fördjupa dig inom ett ämne genom att skriva ett examensarbete på grundnivå. Utbildningens sista termin ges på avancerad nivå.

Malmö universitet är ett modernt och kreativt universitet där du som student ges möjlighet att varva teoretiska studier med medverkan i förskolans verksamhet från första till sista termin. Du studerar vid en institution med en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Utbildningen tar avstamp i de nationellt framtagna examensmålen, men genomsyras också av ämnen som rör innebörden av interkulturalitet, medborgerlig bildning och hållbar utveckling.

Studera utomlands en termin

Som student har du många möjligheter till utlandsstudier då Malmö universitet har avtal med partneruniversitet över hela världen. På förskollärarutbildningen kan du ansöka om utbytesstudier termin fyra.

Utbildningen leder till förskollärarexamen och därmed behörighet att undervisa i förskoleklass.

En god arbetsmarknad väntar

Det råder brist på examinerade förskolepedagoger i hela landet. Det innebär att arbetsmarknaden för en examinerad förskollärare är fortsatt mycket god.

Se Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för förskolelärare

 

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Ville ta chansen att påverka

Patrik McGlinn arbetar som förskollärare och kulturombud på en förskola i Malmö, och känner att han hittat rätt.

Ville ta chansen att påverka

Patrik McGlinn arbetar som förskollärare och kulturombud på en förskola i Malmö, och känner att han hittat rätt.

– Jag fick många positiva kommentarer när jag berättade för folk att jag tänkte söka till förskollärarprogrammet ’ja, vad häftigt! Det passar dig, eller ’det önskar jag själv att jag hade pluggat’. Det som lockade mig mest var chansen att påverka, och att få vara med barn från starten. De första fem, sex åren betyder väldigt mycket i människans utveckling, och det är spännande att få vara med under en så viktig tid.

Teori varvas med praktik

Under studierna kombineras teoretiskt lärande med praktik. Det är en kombination som hjälper en att förstå helheten, menar Patrik.

– Det var bra föreläsningar och gästföreläsare som kom in med nya perspektiv, och lärarna uppmuntrade oss hela tiden att ta del av diskussioner och vara nyfikna. Det väcker intresse för det teoretiska. När jag sen kom ut på verksamhetsförlagd utbildning så fick jag bättre insikt i det som man inte kan läsa sig till i böcker. Jag fick också chans att använda de teoretiska kunskaperna i praktiken.

Finns alltid mer att lära

Att arbeta som förskollärare innebär så mycket mer än vad många tror, menar Patrik. Och bara för att man klarat sista tentan betyder inte det att det inte finns mer att lära:

– Jag tror verkligen att jag kommer utvecklas i min roll som förskollärare. Det är det som är spännande med förskolläraryrket. Det går aldrig att sätta sig ner och säga, ’så var det med det, nu kan jag detta’. Det finns alltid nya saker att lära sig. Sen finns det gott om jobb i yrket, och jag tog chansen att välja en arbetsplats som uppmuntrar mig att utvecklas och testa nya saker. Det inspirerar mig.

Mångfald behövs inom förskolan

Under sista året av sina studier fick Patrik tillsammans med kurskamraten Oskar Granberg pris för bästa examensarbete för sin uppsats ”Könade förväntningar”, om behovet av män i förskolan.

– Om man funderar på att söka till programmet tycker jag inte man ska tveka. Det är en yrkeskår där det behövs mångfald, och man ska inte vara osäker på att söka på grund av till exempel kön eller ålder. Det är tipset jag har till framtida studenter!

"Nu vill jag bara ut och börja jobba"

Felicia Nordstrandh är född och uppvuxen i Trelleborg. Hon går sista året på Förskollärarutbildningen vid Malmö universitet. Efter att hon tagit sin examen vill Felicia helst jobba i sin hemstad.

"Nu vill jag bara ut och börja jobba"

Felicia Nordstrandh är född och uppvuxen i Trelleborg. Hon går sista året på Förskollärarutbildningen vid Malmö universitet. Efter att hon tagit sin examen vill Felicia helst jobba i sin hemstad.

– Just nu är det lätt att få jobb som förskollärare. I min kommun ligger det kanske inte så många jobb ute just nu, men om du tittar exempelvis i Malmö så finns det massvis. Och om du behöver flytta så är det lätt att hitta jobb eftersom det behövs förskollärare överallt.

Vikariebanken fick in henne på förskollärarspåret

I gymnasiet läste Felicia vårdprogrammet. Det var under hennes sista termin, när hon funderade på vad hon ville jobba med, som undersköterska inte riktigt kändes rätt för henne. Då testade hon på att jobba på en förskola, ett jobb hon fick via vikariebanken i Trelleborg.

– Direkt så kände jag att jag trivdes suveränt bra. Det var nog det där med att få vara med och utveckla barnens kunskap.

– Jag valde att söka till Förskollärarutbildningen vid Malmö universitet eftersom det ligger nära. Jag ville fortsätta att bo hemma för att slippa studielån, och det tar mig bara 45 minuter att komma till campus. Jag har också en vän som gått utbildningen och som pratade väldigt gott om Malmö universitet.

Viljan att vara med och påverka

När hon inte studerar håller Felicia på med politik. Hon är lokalpolitiskt aktiv och sitter även som förtroendevald i Trelleborgs församling. Viljan att vara med och påverka driver Felicia, både som blivande pedagog och inom politiken.

– Politiskt brinner jag för att alla ska ha det bra i skolan oavsett vilka förutsättningar man har. För mig är det också viktigt att alla ska ha bra villkor på sina arbetsplatser.

Hon har alltid älskat barn, även om det kanske inte är en förutsättning för att bli en bra förskollärare, menar Felicia. Allra mest gillar hon att jobba med barn i åldrarna 3 till 5. De går att ha en dialog med och utmana på ett sätt som inte alltid är möjligt med mindre barn.

– Det jag gillar med förskolan är att det händer nya saker varje dag.

En viktig del

Den så kallade verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, är en stor och viktig del av Förskollärarutbildningen. 

– Redan termin ett får du komma ut till en förskola för en introduktionsvecka och träffa din handledare, en person som sen hjälper dig genom hela utbildningen. Vi har varit ute på VFU fyra veckor per termin, förutom i termin tre. Det är när jag fått testa i praktik det vi lärt oss teoretiskt som jag känt att jag utvecklats mest.

Felicia har hitta många nya vänner under sin studietid. Gemenskapen i klassen beskriver hon som hjälpsam och utan konkurrens.

Ett bra tips för den som funderar på att läsa till förskollärare, menar Felicia, är att gå med i en vikariebank. Då kan man prova på att jobba på förskola innan man börjar utbildningen.

– Det kan vara skönt att ha testat på innan. Jag vet att jag valt rätt. Nu när jag bara har en termin kvar vill jag bara ut och börja jobba.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se