Kurs, grundnivå
9 hp
Malmö | dagtid | 100%
14 oktober 2024 - 24 november 2024
Kod för kursen: FO252A

Denna kursen ges som del av program:

Kursinnehåll

Inom kursen studeras barns mångsidiga utveckling ur ett utvecklingsvetenskapligt perspektiv. Särskild uppmärksamhet ägnas åt lekens och relationers betydelse för barns utveckling, lärande och välbefinnande i förskolan. Inom ramen för akademisk litteracitet utvecklar studenten sina färdigheter i läsning av akademisk text.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO251A-Barndom och lärande: Pedagogik i förskola.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).