Om kursen

De personer som får rehabilitering anses ofta ha en funktionsnedsättning som inverkar på deras fysiska, psykiska och/eller sociala funktioner. Även om rehabilitering ofta förknippas med insatser från hälso- och sjukvården, omfattar det dessutom sociala och arbetslivsinriktade insatser. Denna kurs fokuserar sådana arbetslivsinriktade insatser och syftar till att ge ett brett tvärvetenskapligt perspektiv på rehabiliteringsinsatser för människor i yrkesverksam ålder, utifrån individ-, professions- och samhällsnivå.

På den första delkursen behandlas grundläggande lagar och förordningar som berör den enskilda människans situation vid arbetsinriktad rehabilitering. Rehabiliteringsarbetets olika delar belyses liksom förebyggande psykosocialt arbetsmiljöarbete och olika rehabiliteringsaktörers insatser. Därutöver diskuteras i kursen kopplingen mellan arbetslinjen och arbetsförmåga och hur individen som befinner sig i arbetsinriktad rehabilitering påverkas av denna koppling. I den andra delkursen ligger fokus på den enskildes egenupplevda situation vid rehabilitering, bemötandets betydelse och olika aktörers samverkan. Därutöver inhämtas kunskap om vad ett intersektionellt perspektiv på funktionshinder och rehabilitering kan innebära. Vidare belyses stress i arbetslivet, arbete med stöd, psykiatrisk rehabilitering samt den alternativa arbetsmarknaden.

Undervisningen bedrivs på distans och som student kan du i hög grad styra över och planera dina studier. Kursen är uppbyggd kring skrivna och inspelade av lärare vid Malmö högskola som forskar och undervisar inom ämnet Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. Några av de moment som du som student gör på kursen är att föreslå arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser på ett fiktivt fall, att diskutera debattartiklar om sjukskrivning och arbete och att insamla information om och tillsammans bygga en kunskapsbank om olika sociala företag med inriktning på arbetsinriktad rehabilitering.

Några studentröster från tidigare terminer i anonyma utvärderingar: (Kommentar från vt. 16)

-väldigt bra kurs med viktigt innehåll

-jag tycker att kursen har varit mycket bra upplagd och innehållet har varit intressant och relevant. Jag kommer att ha mycket användning av det jag har lärt mig och kommer att rekommendera kursen för andra. Jag vill även berömma lärarna för deras föreläsningar, pedagogiska förmåga och kompetens. Detta var första gången som jag studerat på högskola, kursen har bidragit till att jag har fått mersmak.

- jag är jättenöjd med denna kurs. Den var högt över mina förväntningar. Lärt mig massor som kommer till nytta. Stort tack!

Kursinnehåll

Kursens syfte är att studenten utvecklar kunskaper om rehabiliteringsinsatser för människor i yrkesverksam ålder, utifrån individ-, professions- och samhällsnivå från ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Kursen består av två delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 40%, Högskolepoäng 20%, Högskoleprov 40%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt