Presentation

Ingrid Runesson är FD i Socialt arbete och lektor i socialt arbete med inriktning Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap.

Ett forskningsfokus är personer med funktionsnedsättning och deras livsvillkor med utgångspunkt i arbete/arbetsliv, rehabilitering/habilitering med fokus på delaktighet och inkludering, samt marginaliseringsprocesser. Ett annat forskningsintresse är det sociala arbetets praktik med fokus på profession, kunskapsbildning, organisatoriska hinder och samverkan, vilket studerats utifrån mötet med äldre med intellektuell funktionsnedsättning, personal inom LSS-verksamheter och LSS-handläggning och socialt arbete inom hälso- och sjukvården.