Presentation

Ingrid Runesson är FD i Socialt arbete och lektor i socialt arbete med inriktning Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap Ingrids inledande forskningsfokus handlade om de personliga konsekvenserna av kronisk sjukdom och funktionsnedsättning med utgångspunkt i arbetsliv och rehabilitering, samt vilka sociala interaktioner och sociala processer detta leder till och hur det kan relateras till och förklaras av faktorer på meso- och markronivå. Under senare år har fokus varit på att studera arbetslivet för unga med funktionsnedsättning ur ett delaktighets – och inkluderande perspektiv. Andra intressefält är interaktiv forskning avseende både ett professionellt- och brukarperspektiv, samt åldrande med funktionsnedsättning.