Om kursen

Kursen är en introduktion till idrottspsykologi i teori och praktik.

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om psykologiska faktorer och processer som påverkar individ och grupp i idrottsutövandet och hur dessa kan tillämpas.

Den första delkursen synar gruppdynamiken inom idrotten, där speciell tonvikt läggs på ledarskap, grupprocesser och kommunikation.

Den andra delkursen behandlar idrottspsykologin på individplanet, med fokus på frågor som stress och anspänning, motivation, prestationspsykologi och ungdomsidrott.

Aktivt deltagande vid föreläsningar, grupparbeten samt skriftlig och muntlig presentation och fördjupningsarbete.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.

Kontakt