Om kursen

Profilkurs som sätter marknadsföring av sport och genom sport i fokus. Sporten har utvecklats till en viktig del av den växande underhållnings- och upplevelseindustrin och allt fler aktörer vill associera sig med sporten, dess event och passionsvarumärken. Kursen behandlar bl a värdet av att bygga starka varumärken, evenemangsmarknadsföring, citymarketing, sponsring, ambush marketing och corporate social responsiblity.

Rekommenderade förkunskaper är baskunskaper i marknadsföring.

Kursinnehåll

Kursen är en helt nätbaserad profilkurs som sätter marknadsföring av sport och genom sport i fokus. Därvid studeras hur sporten har utvecklats till en viktig del av den växande underhållnings- och upplevelseindustrin och att allt fler aktörer vill associera sig med sporten, dess event och passionsvarumärken.

Kursen behandlar bland annat varumärkesbyggande, evenemangsmarknadsföring, citymarketing, sponsring, ambush marketing och corporate social responsibility.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.