Presentation

Jag forskar och undervisar främst om (elit)idrott och jämställdhet inom fältet sport management. Jag disputerade 2019 vid Malmö universitet på en avhandling om ekonomiska villkor för elitidrottare. Min forskning berör elitidrott och jämställdhet i relation till frågor om ekonomi, styrning och media. Mitt pågående forskningsprojekt handlar om elitidrott och föräldraskap med betoning på planering, ekonomi och stödstrukturer. Jag undervisar främst om mångfald, jämställdhet, makt, medier, organisation och sponsring.