Fristående kurs, Grundnivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
18 januari 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

Kursen ger kunskaper i förvaltningsrätt med angränsande områden som arbetsrätt, kommunalrätt och diskrimineringslagstiftning. Den innehåller även undervisning i juridisk metod och lagstiftningsprocessen. Kursen belyser såväl den teoretiska aspekten av förvaltningsrätten som den praktiska, för att ge dig möjlighet att lära dig planera och självständigt handlägga förvaltningsärenden. Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Kursinnehåll

  • Förvaltningsförfarandet (15 hp)
  • Arbetsrätt (7,5 hp)
  • Projektarbete (7,5 hp)

Den första delkursen innehåller en genomgång av den juridiska metoden och hur juridiska problem löses. En del av kursen omfattar lagstiftnings-processen och diskussion kring skillnaden mellan politiska beslut och tjänstemannabeslut. Vidare behandlar delkursen förvaltningsförfarandet med genomgång av relevanta lagar och principer såsom bl.a. förvaltningslagen och offentlighetsprincipen. Tonvikten läggs på hur den enskilde individens rättigheter och möjligheter skall tas tillvara i kontakter med myndigheter.

Den andra delkursen behandlar dels de lagar som reglerar anställning och uppsägning/avsked och dels det regelverk som gäller för fackliga frågor och rätten till medbestämmande. En central del av kursen är en genomgång av diskrimineringslagen som gäller för arbetssökande och på arbetsmarknaden.

Den tredje delkursen utgörs av ett projektarbete i form av en rättsutredning som studenten självständigt skall genomföra efter att ha valt och identifierat ett juridiskt problem. Delkursen syftar till att studenten skall kunna lösa vissa juridiska problem med hjälp av olika rättskällor.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon gpsstudent@mau.se