Om kursen

Interaktionsdesign handlar om att forma digitala produkter och tjänster för att ge goda användningsupplevelser. Kursen är en bred introduktion till ett antal teman inom interaktionsdesign, omfattande nyttoorienterad och upplevelseorienterad IT-användning såväl som mer avancerade, forskningsnära teman. Inom varje tema genomförs designövningar samt ett eller flera designprojekt. Studenterna genomför research och fältstudier, utformar koncept, samt presenterar dessa i lämpliga former. Integrerat i projekten behandlas grundläggande metoder och tekniker för designprocessen.All undervisning genomförs digitalt, med viss möjlighet till coaching på plats i Malmö under kursens gång.Interaktionsdesign och medier kan kombineras med kursen Grafisk design och medier som börjar första halvan av höstterminen. Läs mer om Grafisk design och medier här: https://mau.se/sok-utbildning/kurser/kk407a/

Kursinnehåll

Kursen innehåller två moment:

Designprojekt (11 hp) som examineras genom ett designprojekt i grupp (9 hp) och en individuell skriftlig hemtentamen (2 hp).Interaktionsdesign för social förändring (4 hp) som examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 33%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra

sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se