Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
7 november 2022 - 15 januari 2023
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Interaktionsdesign handlar om att forma digitala produkter och tjänster för att ge goda användningsupplevelser. Kursen är en bred introduktion till ett antal teman inom interaktionsdesign, omfattande nyttoorienterad och upplevelseorienterad IT-användning såväl som mer avancerade, forskningsnära teman. Inom varje tema genomförs designövningar samt ett eller flera designprojekt. Studenterna genomför research och fältstudier, utformar koncept, samt presenterar dessa i lämpliga former. Integrerat i projekten behandlas grundläggande metoder och tekniker för designprocessen.

Interaktionsdesign och medier kan kombineras med kursen Grafisk design och medier som börjar första halvan av höstterminen. Läs mer om Interaktionsdesign och medier här:

www.edu.mah.se/KK407A

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 33%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra

sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se