Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö kvällstid 25%
29 augusti 2022 - 4 juni 2023
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursen grundar sig på ett undersökande arbetssätt i dialog med den pedagogiska filosofi som vuxit fram i Reggio Emilia i Italien där ateljeristan har en stor roll.

Kommunikation och reflektion är centrala begrepp i kursen. Pedagogisk dokumentation sker av estetiska uttrycksformer och denna används som verktyg för att skapa förutsättningar för kommunikation och reflektion och möjliggöra ett meningsfullt lärande. Ett eget konstnärligt utvecklingsarbete genomförs.

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

1. Yrkesexamen för undervisningssektorn alt.

konstnärlig utbildning 2 år högskola/folkhögskola eller motsvarande

För båda alternativen gäller erfarenheter av pedagogiskt arbete i förskola/skola minst 50 % under två år.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt