Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö kvällstid 25%
30 augusti 2021 - 5 juni 2022
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursen grundar sig på ett undersökande arbetssätt i dialog med den pedagogiska filosofi som vuxit fram i Reggio Emilia i Italien där ateljeristan har en stor roll. Kommunikation och reflektion är centrala begrepp i kursen. Pedagogisk dokumentation sker av estetiska uttrycksformer och denna används som verktyg för att skapa förutsättningar för kommunikation och reflektion och möjliggöra ett meningsfullt lärande. Ett eget konstnärligt utvecklingsarbete genomförs.

Kursinnehåll

I kursen studeras, diskuteras och undersöks praktiskt hur man i skolan och förskolan kan arbeta estetiskt med alla de olika erfarenheter barn och ungdomar har och på vilka sätt dessa erfarenheter kan bli en utgångspunkt för verksamhet och hur barn och ungdomars tankar, idéer och förståelse av fenomen kan utmanas. Frågor om genus och etnicitet belyses i detta sammanhang.

I kursen ingår praktiskt och estetiskt arbete med dokumentation och redovisning av verksamheter i förskola och skola. Utifrån dessa redovisningar analyseras verksamheternas kulturella och estetiska praktik. Med utgångspunkt i litteratur, föreläsningar och gestaltande arbete tas olika kunskapsbegrepp och sätt att se på lärande inom förskola och skola upp till diskussion. I kursen ingår olika workshops. I denna del av kursen kan finnas inslag som skrivarverkstad, bild- och slöjdverkstad, drama eller IT-verkstad.

Behörighet

Behörighetskrav

1. Yrkesexamen för undervisningssektorn alt.

konstnärlig utbildning 2 år högskola/folkhögskola eller motsvarande

För båda alternativen gäller erfarenheter av pedagogiskt arbete i förskola/skola minst 50 % under två år.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt