Fristående kurs, Grundnivå
30 hp
Distans blandad undervisningstid 100%
29 augusti 2022 - 15 januari 2023
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursen behandlar barn- och ungdomstexter utifrån ett vidgat textperspektiv i ämnesövergripande och tematiska sammanhang. Vidare behandlar kursen utvecklingen av den moderna arabiska litteraturen, huvudsakligen romanen och novellen, ur ett helhetsperspektiv i samband med detta diskuteras hur texterna kan användas i undervisningen.

Kursinnehåll

.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: KS271F Arabiska med didaktisk inriktning I (godkänd)

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kontakt