Kurs inom program, Grundnivå
10 hp
Malmö dagtid 33%
18 januari 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

Under kursen i linjär algebra tränas du i abstrakt tänkande och problemlösning och får en djupare förståelse för rummets geometri. Ditt matematiska språk utvecklas och grunden läggs för modellering och datorberäkning. Begrepp som linjer, vektorer, skalär- och kryssprodukt, matriser, linjära avbildningar och egenvärden introduceras.

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (Områdesbehörighet A8/8)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt