Kurs, grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 50%
2 september 2024 - 19 januari 2025
Kod för kursen: ME101B

Om kursen

I kursen utvecklar studenten grundläggande kunskap och förståelse för olika medieteknologier, medieproduktioner och medieproduktionsprocesser, inklusive anpassning till olika plattformar, kanaler och användare. Vidare utvecklar studenten färdighet att tillämpa grundläggande metoder och tekniker för produktion av media från original till slutprodukt/tjänst

Denna kursen ges som del av program:

Kursinnehåll


- Produktion av text och bild för olika kanaler och plattformar (ex. tryck, webb, video)
- Produktion av objekt- och pixelgrafik
- Produktionsprocessens delar (produktion, distribution, reproduktion)
- Planering, hantering och analys av produktionsprocesser från original till slutprodukt eller tjänst
- Bild- och textbehandling (inklusive typografi, layout, färglära och teknisk anpassning)
- Anpassning, användbarhet och tillgänglighet för olika innehåll, kanaler och plattformar
- Verktyg för bild- och textbehandling (ex. CS, CMS)
- Grundläggande webbproduktion (ex. HTML, CSS)
- Orientering kring nyare medier (ex. VR, AR)

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6. Grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande engelska 6 på svensk gymnasienivå

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängligaför studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se