Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 50%
17 januari 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Utveckla dina praktiska och teoretiska kunskaper inom området rörlig bild och multimedia! Du lär dig produktionsprocessen för rörlig bild och animationer i olika typer av kommersiella produktioner. Vi behandlar såväl olika mjukvaror som manusarbete och projektplanering, i multimediala produktioner fokuserar vi på interaktivitet, praktisk funktion samt målgruppsanpassad design.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande kunskaper i digital bild, medieproduktion, visuell produktion eller fotografisk bild omfattande minst 5 hp.

Urval

Betyg 20%, Högskolepoäng 60%, Högskoleprov 20%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt