Om kursen

Utveckla dina praktiska och teoretiska kunskaper inom området rörlig bild och multimedia! Du lär dig produktionsprocessen för rörlig bild och animationer i olika typer av kommersiella produktioner. Vi behandlar såväl olika mjukvaror som manusarbete och projektplanering, i multimediala produktioner fokuserar vi på interaktivitet, praktisk funktion samt målgruppsanpassad design.

Kursinnehåll


- Pixel- och objektgrafik
- Grundläggande efterbearbetning av bild, ljud och video
- Planering av en produktion
- Ljud och dess funktion samt inspelnings- och klippteknik
- Grundläggande redigeringsteknik för digitalvideo
- Grundläggande ljussättning

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande kunskaper i digital bild, medieproduktion, visuell produktion eller fotografisk bild omfattande minst 5 hp.

Urval

Betyg 20%, Högskolepoäng 60%, Högskoleprov 20%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se