Om kursen

Studenten utvecklar teoretiska såväl som praktiska grundläggande kunskaper i tredimensionell CAD-teknik för en yrkesroll med inriktning mot design och mekanisk konstruktion.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

- tråd-, yt- och solidmodeller
- enkla yttyper
- friformkurvor och friformytor (baserade på kägelsnitt, Bezier-, B-spline-, NURBS-geometri)
- representationsformer för solidmodellering
- parameterstyrd solidmodellering
- rendering (ljuskällor, färghantering, belysningsmodeller, texturer)
- ritningsframställning från solidmodeller
- CNC-CAM beredning
- analys av mekanism
- hållfasthetsanalys
- överföringsformat mellan CAD-programvaror

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c/Matematik D.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se