Kurs, grundnivå
15 hp
Varberg | dagtid | 100%
11 november 2024 - 19 januari 2025
Kod för kursen: SY120G

Denna kursen ges som del av program:

Kursinnehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i spänningsförhållandet mellan individ och samhälle. Detta förhållande studeras på flera sätt. Till exempel genom att diskutera och problematisera människors handlingsutrymmen och upplevelser av sociala strukturer och samhällets förändring. Studenterna ges också möjlighet att reflektera kring begrep såsom makt, social skiktning, globalisering, socialisation och väljande. Kursens fokus ligger på utveckling av förmågan att kunna problematisera innehållet ur ett sociologiskt perspektiv. Som sammanfattning av kursen beskriver studenten, i en professionell utvecklingsplan, sitt lärande utifrån kursen mål och innehåll.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: SY110G-Introduktion och kommunikation.

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).