Om utbildningen

Studie- och yrkesvägledarutbildningen riktar sig till dig med ett genuint människointresse och förmåga att leva dig in i andras situation. Du utbildas till att kunna stödja andra att finna karriärvägar, att välja yrke eller utbildning. I din yrkesroll har du vägledningssamtal med enskilda individer eller i grupp. Du har också tillfällen då du informerar eller undervisar större grupper eller informerar föräldrar, lärare eller personal. Som studie- och yrkesvägledare utvecklar och organiserar du också ofta den vägledande verksamheten på en skola eller i en annan verksamhet.

Utbildningen består av flera delar. Bland annat en beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig del, verksamhetsförlagd utbildning (vfu) och en del med inriktning på karriärteori och karriärvägledning. Där utvecklar du kunskap och färdigheter inom kommunikation, samtal och vägledning.

Efter utbildningen kan du arbeta inom många olika områden. Majoriteten av studenterna arbetar inom skolsektorn. Under senare år har studie- och yrkesvägledare anställts inom nya områden där de arbetar med vägledning och vägledande samtal såväl inom den offentliga som den privata sektorn.

Det är ett spännande, omväxlande och stimulerande yrke som ger karriärmöjligheter inom både offentlig och privat sektor. Du kan jobba med vägledning genom hela skolsektorn och på Arbetsförmedlingen men du har också möjlighet att arbeta med kompetensutveckling på företag eller på rekryteringsföretag.

Utbildningen ger dig en god insikt i hur människor, samhället och arbetslivet fungerar. Redan under första året läser du beteendevetenskapliga ämnen, pedagogik och samtalsmetodik. Du möter människor som ofta är inne i ett positivt förändringsarbete och som är på väg mot något nytt. Som studievägledare ska du kunna lyssna och förstå men också motivera människor till att ta steget framåt.

Utbildningen på Malmö universitet ger goda möjligheter att förlägga den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) även utanför skolsektorn. Under det sista studieåret läser du en kurs som är en kombination av vfu och ett projekt där du bland annat arbetar med kompetensutveckling i arbetslivet. 

Vägledningsarbete kan vara ett tacksamt överflöd av valmöjligheter men också tillfällen då möjligheterna är mer begränsade. Utbildningen innehåller en särskild kurs som behandlar coachning, rehabilitering och omställningar i arbetslivet som ger dig verktygen du behöver för att möta människor utifrån deras olika förutsättningar.

Du kan välja att läsa studie- och yrkesvägledarutbildningen från basorten Varberg. Utbildningen är särskilt riktad till dig som bor i Västsverige och ges på helfart i ett samarbete med Campus Varberg. Utbildningen har samma innehåll som i Malmö och undervisningen sker på liknande sätt och med samma lärarlag men med undantaget att vissa föreläsningar filmas så att du kan se dem via kursplattformen. Viss webbaserad handledning kan förekomma.

Du måste kunna delta i den obligatoriska undervisningen i Varberg samt i de fall den är förlagd till Malmö. Studerar du med Varberg som basort har du möjlighet att göra din verksamhetsförlagda utbildning på hemorten. 

Undervisningens upplägg vid basorten Varberg

  • I Varberg är undervisningen ledd av lärare på plats eller undantagsvis via länk från Malmö till salen på Campus Varberg.
  • Fem till sju gånger per läsår är undervisningen förlagd till Malmö med tre-fyra dagar åt gången.
  • Verksamhetsförlagd utbildning (vfu) ingår i utbildningen med 17 veckor. Vfu kan göras på hemorten om platsen uppfyller de krav som ställs vid den specifika kursen. 
  • Utbildningen är på heltid

Malmö universitet har avtal med partneruniversitet över hela världen så du har många möjligheter till utlandsstudier som student. På studie- och yrkesvägledarutbildningen kan du ansöka om att åka utomlands termin fyra.

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

OBS: Olika anmälningskoder för programmet i Malmö resp. Varberg.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Praktiken öppnade Pers ögon för möjligheterna efter examen

Efter gymnasiet läste Per Ehn fristående kurser inom socialantropologi och genusvetenskap. Men efter några terminer kände han att det var dags att satsa på en längre utbildning.

Praktiken öppnade Pers ögon för möjligheterna efter examen

Efter gymnasiet läste Per Ehn fristående kurser inom socialantropologi och genusvetenskap. Men efter några terminer kände han att det var dags att satsa på en längre utbildning.

– Jag hade faktiskt lite åldersnoja redan som 21-åring. Jag ville komma någonvart och veta vad jag skulle ”bli”. Det har lagt sig lite nu när jag kommit en bit in på utbildningen.

Först hade Per planer på att läsa till socionom men på olika vägar hittade han till Studie- och yrkesvägledarutbildningen. Under utbildningen upptäckte han att studie- och yrkesvägledning passade honom väldigt bra eftersom han ville jobba med att hjälpa människor i olika situationer i livet.

Brett yrke väntar

– Min bild av studievägledaryrket var att man jobbade på en skola och hade hand om praktikplatser och pratade med ungdomar. Men jag har insett att det är så mycket mer. Du kan jobba med allt från rehabilitering av personer som vill tillbaka in i arbetslivet och ge vägledning åt ungdomar som hoppat av skolan. Du kan också hjälpa pensionärer att hitta en sysselsättning efter att de gått i pension.

Egna erfarenheter delas i klassen

Per uppskattar det samhällsvetenskapliga perspektivet under utbildningen - att läsa teorier och sedan applicera det på det verkliga livet.

– Jag vill förstå världen kan man säga. Till exempel, varför finns det ojämlikheter och vad kan man göra åt det? I klassen diskuterar vi mycket och vi uppmuntras att hela tiden ge exempel från något ur vårt eget liv. Vi har väldigt olika bakgrunder och olika åldrar, några är som jag men andra har barn och har haft en karriär men valt att omskola sig.

– Därför är det bra om man tycker om att prata framför andra och delta i diskussioner i klassen. Det är också viktigt om man ska hålla i gruppvägledning och andra typer av vägledningar sen efter examen. Jag vet att man kan ha svårt för det. Jag har hållit i ganska många föreläsningar och workshops inom ideella organisationer så jag har vant mig vid att prata inför grupper med människor.

Vill hjälpa andra att göra samma resa

Per kommer själv från ett studieovant hem och berättar om sin skoltid i en skolmiljö som var stökig och där många skolkade.

– Jag vet hur den tiden var, att det var tufft. och om jag kan hjälpa andra som är i samma situation som jag var i att göra samma resa som jag har gjort, så är jag glad.

Fick unga att se ljust på framtiden

Under utbildningen gör studenterna praktik på flera arbetsplatser och under olika lång tid. Per har hittills praktiserat på Arbetsförmedlingen, i en grundskola och på Vägledningscentrum i Malmö. Att praktisera är ett jättebra sätt att få upp ögonen för vad man kan göra efter examen, menar Per.

– På Arbetsförmedlingen var jag runt på många olika avdelningar och fick se flera delar av deras verksamhet. Bland annat fick jag följa med och träffa en person som varit långtidssjukskriven men som genom rehabilitering nu var tillbaka i jobb och trivdes. Under en annan praktik fick jag hålla i en gruppvägledning med ungdomar som läste upp sina betyg på folkhögskola. I början var de en rätt dyster grupp men genom olika övningar där de fick berätta om hur de såg sig själva i framtiden lyste de upp. Det var häftigt att se!

Kontakt