Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskap om artificiell intelligens (AI) (inga tidigare tekniska kunskaper erfordras). Studenten utforskar hur AI används och nyttjas inom olika områden och dess påverkan på samhället.

Kursen tar en interdisciplinär utgångspunkt där studenten lär sig att identifiera, beskriva och diskutera AI i relation till praktiska scenarier där de genom att dela och diskutera erfarenheter ur olika perspektiv utvecklar sin kompetens om hur AI kan användas och den roll AI spelar i samhället.

Kursinnehåll

Kursen kombinerar teoretiska, experimentella och praktiska perspektiv för att introducera och utforska AI och dess varierande paradigm, perspektiv och användningsområden.

- Introduktion till Artificiell intelligens
- AI i samhället - användningsområden, möjligheter och utmaningar? Vilka är utmaningarna?
- Tillämpning av AI: Automatisering och samarbete mellan människa och AI.
- AI metoder och algoritmer – hur fungerar de?
- Användning av AI idag och i framtiden, möjligheter och risker

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6.

Urval

66% gymnasiebetyg – 34% högskoleprovet

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt