Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska tillgodogöra sig kunskap i och färdighet inom webbprogrammering med inriktning mot klientsidan. Studenten ska självständigt kunna framställa webbapplikationer utifrån aktuella standarder och webbteknologier.

Kursinnehåll


- Webbprogrammering med JavaScript
- Implementation av en webbapplikation
- Webbteknologier och verktyg
- Praktisk tillämpning av ett tredjeparts bibliotek
- Praktiskt användning av öppna programmeringsgränssnitt

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kurser om minst 7,5 hp webbutveckling.

Urval

Betyg 20%, Högskolepoäng 60%, Högskoleprov 20%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se