Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper och färdigheter inom objektorienterad programutveckling, samt utvecklar kunskaper om objektsamlingar, multitrådning och datakommunikation.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

- att skapa programvara
- modellering med UML
- objektorienterad analys och design
- objektsamlingar
- trådar
- strömmar
- datakommunikation

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

9 hp från kursen DA339A Objektorienterad programmering

Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från hela kursen DA339A Objektorienterad programmering.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se