Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
18 januari 2021 - 28 mars 2021

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

  • att skapa programvara
  • modellering med UML
  • objektorienterad analys och design
  • objektsamlingar
  • trådar
  • strömmar
  • datakommunikation

Behörighet

Behörighetskrav

9 hp från kursen DA339A Objektorienterad programmering

Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från hela kursen DA339A Objektorienterad programmering.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt