Om kursen

Kursen syftar till att studenterna utvecklar kunskap om och erfarenhet av att konstruera programvarusystem. Studenterna utvecklar förståelse för och tränas i att känna igen god design. Studenterna utvecklar förståelse och färdighet i att använda mönster och i att analysera konsekvenserna av alternativa designbeslut.

Kursinnehåll


- Arkitektonisk design av programvarusystem
- Användning av arkitektoniska mönster för programvaruutveckling
- Implementation av programvarusystem efter arkitektoniska förutsättningar

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Minst 45 hp i huvudområdet datavetenskap inklusive:

15 hp objektorienterad programmering

7,5 hp i objektorienterad analys eller 7,5 hp i algoritmer och datastrukturer

Godkänd kurs: DA218A Flertrådad programmering 7,5 hp

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se