Fristående kurs, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
28 mars 2022 - 5 juni 2022
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Systemutvecklare Spelutveckling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Minst 45 hp i huvudområdet datavetenskap inklusive:

  • 15 hp objektorienterad programmering
  • 7,5 hp i objektorienterad analys eller algoritmer och datastrukturer
  • Godkänd kurs: DA218A Flertrådad programmering 7,5 hp

Urval

Betyg 20%, Högskolepoäng 60%, Högskoleprov 20%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt