Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdigheter för att konstruera webbapplikationer anpassade för flera typer av enheter, med fokus på mobila plattformar.

Denna kurs ges som del av program:

Informationsarkitekt

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

DA106A: Introduktion till webbutveckling och DA354A: Introduktion till programmering

alternativt

DA109A: Webbtjänster och DA339A: Objektorienterad programmering

Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen DA361A: Data- och informationsvetenskap: Objektorienterad programmering och modellering för IA samt kursen DA109A: Webbtjänster

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt