Om kursen

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att stärka kursdeltagarna i sin pedagogiska roll inom den vårdvetenskapliga akademiska miljön. Vidare har kursen för pedagogen en stödjande, formativ och normativ funktion.

I kursen fördjupas omvårdnad/vårdvetenskap som ämne och disciplin. Vidare behandlas även en modell för empatisk kommunikation på fenomenologisk grund där bemötande och kommunikation i samtalet fokuseras. Dessutom introduceras grundläggande pedagogisk teoribildning specifikt utifrån den vårdvetenskapliga kontexten.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen om minst 180 hp innefattande ett examensarbete på 15 hp i omvårdnad/vårdvetenskap. Anställning som lärare vid sjuksköterskeutbildning, på grund och/eller avancerad nivå.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se