Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen om minst 180 hp innefattande ett examensarbete på 15 hp i omvårdnad/vårdvetenskap. Anställning som lärare vid sjuksköterskeutbildning, på grund och/eller avancerad nivå.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt