Om kursen

Kursen riktar sig till studenter som vill utveckla och fördjupa sin kunskap inom rörelseorganens skador, sjukdomar och behandling hos barn och vuxna samt specifik omvårdnad och rehabilitering utifrån ett personcentrerat synsätt. I kursen ingår bedömningar av olika frågeställningar, kunskap om förebyggande av komplikationer, snabbspår, smärta och specifika smärtbehandlingar för att vården skall vara säker och evidensbaserad. Kursen är en IT-stödd distansutbildning och läses på kvartsfart med 5 sammankomster (med totalt 12-14 dagar) där sista tillfället som är 3 dagar sker på kursorten.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen om minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom omvårdnad, vårdvetenskap, arbetsterapi, fysioterapi alternativt inom andra vårdinriktade program.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt