Om kursen

Kulturjournalistik, 30, hp är en halvfartskurs på flexibel distans som sträcker sig över ett helt läsår (hösttermin + vårtermin). Den vänder sig till dig som vill utveckla en färdighet i att skriva i olika kulturjournalistiska genrer och få en grundläggande kunskap om kulturjournalistikens historiska utveckling samt dess ställning och utmaningar i vår samtid.

Kursinnehåll

Under kursens gång arbetar studenten med olika kulturjournalistiska format som essä, kulturreportage, kulturkritik/recensioner och krönika/kulturdebatt. Vi lägger särskild vikt vid att lära studenten att identifiera, förstå och analysera kulturjournalistiska texter i förhållande till akademiska eller litterära motsvarigheter. Studenten utforskar också kulturjournalistikens historia, nuvarande ställning och utmaningar för framtiden samt lär sig att navigera bland frågeställningar som rör metod, makt, etik och ansvar.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se