Om kursen

Kursen tar sin utgångspunkt i samtidens dokumentära berättande inom samtidskonst, foto, litteratur, scenkonst, radio och film, men gör också vissa historiska tillbakablickar. Vi tittar på olika förhållningssätt och stilelement som varit och är framträdande, och på det dokumentära berättandets produktionsvillkor och roll i en samhällsdiskussion. Praktiska övningar varvas med teorier och exempel.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Skriftlig utvärdering sker i slutet av kursen.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se