Om kursen

Kursen tar sin utgångspunkt i samtidens dokumentära berättande inom samtidskonst, foto, litteratur, scenkonst, radio och film, men gör också vissa historiska tillbakablickar. Vi tittar på olika förhållningssätt och stilelement som varit och är framträdande, och på det dokumentära berättandets produktionsvillkor och roll i en samhällsdiskussion. Praktiska övningar varvas med teorier och exempel.

Kursinnehåll

1. Workshop, dokumentära verktyg 4 hp

2. Det dokumentära berättandet i historia och nutid 4 hp

3. Egen gestaltande produktion inom dokumentärt berättande 7 hp

Kursen består av tre delar som pågår samtidigt och flätas samman till en helhet.

Workshop, dokumentära verktyg där begrepp som deltagandegrad, tonfall, autenticitet, intervjuteknik och dramaturgi tas upp (1) löper parallellt med en översikt över det dokumentära berättandets utveckling i historia och samtid samt dokumentärt berättande i olika genrer och medier (2). I kurs 1 och 2 görs även närmare bekantskap med olika dokumentära producenter som besöker kursen.

Under kursen pågår dessutom under handledning ett eget arbete med en skiss inför en dokumentär produktion. Kursen avslutas med en presentation av arbetet samt en skriftlig analys av den egna arbetsprocessen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Skriftlig utvärdering sker i slutet av kursen.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se