Om kursen

Kursen vänder sig till dig som har studerat fotografi, praktiskt eller teoretiskt.

Under kursens gång får du lära dig mer om fotografiets historia, med fokus på postmodernismen och samtida fotokonst. Du får även besöka fotoutställningar och arbeta med ”refotografi”, att återskapa äldre fotografier, som ett sätt att förstå foto tekniskt och uttrycksmässigt.

Kursen avslutas med att du arbetar fram ett eget fotoprojekt. Projektet ställs ut och ligger till grund för en vetenskaplig uppsats.

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delkurser:

1) Bildskapande i konst och samhälle från modernitet till samtid (7,5 hp). En teoretisk påbyggnad med fokus på fotografihistoria och teori med en fördjupning i samtida fotografi.

2) Bild och fototeknik (7,5 hp). En fördjupning i bildförståelse, bildbehandling och vidareutveckling av tekniska kunskaper. Kursen är ett viktigt stöd i genomförandet av det egna arbetet.

3) Eget arbete (7,5 hp). Studenten genomför ett eget arbete som redovisas och offentliggörs i valfritt format t ex, bok, portfolio eller i utställningsform.

4) Att skriva om den fotografiska bilden (7,5 hp). En uppsats med utgångspunkt i det egna arbetet skrivs med utgångspunkt i de kunskaper, teorier och färdigheter som studenten tillgodogjort sig i övriga delkurser. Att kritiskt reflektera över och kontextualisera det egna fotografiska arbetet är en central aspekt.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6Kunskaper och färdigheter inom fotografi motsvarande 15 hp på grundnivå (uppnådda inom Den fotografiska bilden I KK125A eller motsvarande).

Urval

20% gymnasiebetyg - 20% högskoleprovet – 60% högskolepoäng

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se