Om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina färdigheter när det gäller att skriva och

publicera material på internet. Du kommer att lära dig att skriva texter anpassade till sociala

medier, göra en egen hemsida, skapa transmediala berättelser samt att digitala

kommunikationsplaner åt både dig själv och en organisation.

Vi läser, diskuterar och skriver om litteratur och ämnen med koppling till sociala medier,

internet och medialisering.

Undervisningen består i föreläsningar, workshops, seminarier och grupparbeten men också

kommunikation på en rad olika digitala plattformar, där vi också publicerar det material vi

skapar under kursens gång.

Kursinnehåll

I. Introduktion: Digitala format och sociala medier (5 hp)

II. Att kommunicera med hjälp av sociala medier (5 hp)

III. Transmedialt berättande (7, 5 hp)

IV. Portfolio (5 hp)

V. Blogg (7,5 hp)

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6. Avslutat kurser omfattandes minst 60 högskolepoäng inom humaniora eller samhällsvetenskap.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra

sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se