Om kursen

Kursen syftar till att vidareutveckla studentens kunskaper och kompetenser inom design, konst och kulturproduktion till professionell yrkesverksamhet. Arbetet sker först och främst med utgångspunkt i egna projekt och idéer, som under kursens gång fungerar som fallstudie för att kunna realisera sina idéer i en professionell kontext.

Kursinnehåll

Delkurs 1 (4 hp) är en kartläggning av studentens egna kunskaper och kompetenser och möjliga uppdragsgivare och samarbetspartners, samt en kritisk reflektion kring den egna professionella praktiken i relation omvärlden och till begrepp som professionell identitet och social innovation.Delkurs 2 (4 hp) handlar om att utforska strategier för organisering. Detta kan vara i form av självorganisering eller i samarbete med institutioner eller företag. Delkursen hanterar också ekonomiska strategier och verktyg för att realisera ett projekt.Delkurs 3 (7 hp) löper över hela kursen, delvis parallellt med delkurs 1och 2, och är inriktad på praktiskt produktionsarbete, planering och kommunikation, individuellt eller i grupp. Här fungerar de egna projektet som en fallstudie i att utveckla sin professionella praktik.Samtliga delkurser består av en kombination av praktiska övningar och reflekterande skriftliga uppgifter. Lärarna kommer från olika håll och har såväl akademiska som arbetslivserfarenheter från exempelvis konst, design och kulturproduktion.Samtliga delkurser ger studenten möjlighet att självständigt välja inriktning, samt hitta möjliga samarbetspartners. Stor del av undervisningen bygger på den att studenten tar ansvar för sin egna utveckling tillsammans med handledare.För alla delkurser ingår moment av reflektion kring studenten som professionell kreatör.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt och muntligt. En skriftlig sammanfattning av utvärderingarna presenteras efter kursens slut på It's Learning.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se