Om kursen

Kursinnehåll

Kursen innehåller skrivövningar med inriktning på skönlitterärt skrivande inom olika genrer såsom prosa, poesi, populärvetenskaplig text och så kallade hybridtexter. Kursen består av läsning, skrivövningar med inlämningar och kamratrespons, samt utmynnar i en kreativ portfölj av omarbetat material. Inom kursen arbetar vi utifrån utgångspunkten att läsning är helt centralt för skrivande. Bred läsning, inom flertalet genrer är därför något som kursen lägger stor vikt vid.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

KK215A Skapande skrivande I

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se