Om kursen

Under denna helfartskurs arbetar vi med att utveckla deltagarnas skrivförmåga genom praktiska övningar, men också genom fördjupande studier i skön- och facklitteratur. I centrum står studentens eget skrivande och dess process, samt förmågan att kunna reflektera över sitt eget och andras skrivande. Både skönlitterära och journalistiska textformer prövas under kursens gång.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 33%, Högskoleprov 33%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se