Om kursen

Kursen syftar till att introducera studenterna till ämnet grafisk design genom att utveckla grundläggande designförmåga för utformning av grafisk design för samt att utveckla förmåga att värdera och artikulera grafiska kvaliteter i medieprodukter och tjänster. Kursens undervisning sker både på svenska och engelska.Grafisk design och medier kan kombineras med kursen Interaktionsdesign och medier som börjar andra halvan av höstterminen. Läs mer om Interaktionsdesign och medier här: https://mau.se/sok-utbildning/kurser/kk408a/

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i fyra delkurser:

1. Perception, kognition, gestaltpsykologi, form- och färglära (2 hp)
2. Typografi, layout, grid och digitala verktyg (6 hp)
3. Media, genrer och publiceringsformat (4 hp)
4. Tillämpning, eget arbete och presentationsteknik (3 hp)

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering görs i samband med kursens slut.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se