Om kursen

I kursen får du möjlighet att utveckla din förmåga att stimulera elevers kommunikativa musikaliska intresse och kunskapsutveckling. Vidare får Du möjlighet att utveckla din kunskap om och förståelse för den lärande individen och de estetiska lärprocessernas betydelse med speciellt fokus på musikens hantverk och kulturella innebörd.

Kursen genomförs digitalt på distans, med möjlighet att delta i den löpande undervisningen på campus om så önskas. Du som studenten väljer vilka delar du önskar genomföra på campus.

Det är en obligatorisk gemensam campusvecka i form av ett konsertprojekt samt musikworkshops.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Kursen kräver även förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 1-6 eller fritidshem, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt