Fristående kurs, Grundnivå
30 hp
Distans | dagtid | 50%
16 januari 2023 - 14 januari 2024

Om kursen

Kursen syftar till att komplettera deltagarnas kunskaper i pedagogik/didaktik mot en ökad yrkeskompetens.

Kursens innehåll omfattar:

  • Svenska språket i ett mångkulturellt samhälle
  • Tematisk litteraturläsning och de skapande processernas betydelse för barns och ungas språkutveckling och kulturella kompetens
  • Fördjupad förståelse för hur kulturmöster skapas, vidmakthålls och förändras
  • NO- och SO-ämnena och lärande relaterade till studiehandledning på modersmål

Kursen består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och självstudier samt arbete i nära anknytning till deltagarnas tjänstgöring.

Kursen har fem obligatoriska sammankomster dagtid och undervisningen är nätburen med campusförlagda träffar.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser: KS141F Didaktisk-metodisk kurs för verksamma modersmålslärare II eller 4 utav följande kurser, KS176F Olika vägar till kunskap i modersmålsundervisningen, KS180F Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga barn i ett didaktiskt perspektiv, KS205F Specialpedagogiskt förhållningssätt i modersmålsundervisning alternativt (KS204F), KS188F Elevtexter – Bedömning och språkutveckling i modersmålsundervisningen, KS189F Studiehandledning och språket i ämnet i modersmålsundervisning

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt