Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö | kvällstid | 50%
29 augusti 2022 - 15 januari 2023
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | kvällstid | 50%
29 augusti 2022 - 15 januari 2023

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser: KS169F-Svenska: Barns tidiga läsning och skrivande I eller KS170F-Svenska: Barns tidiga läsning och skrivande II eller KS268F Svenska för lärare åk 1-6, I, prov 1. Eller motsvarande.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt