Välj mellan tre olika kurspaket i företagsekonomi baserat på dina intressen. Här hittar du information om kurspaketen och vilka kurser som ingår i varje paket.

Du kan välja mellan tre olika kurspaket

Läs fyra kurser under en termin...

Företagsekonomi: Grundkurs 1, 30hp. Innehåller kurser:

  • Företagsekonomi: Organisation (7,5hp)
  • Företagsekonomi: Marknadsföring (7,5hp)
  • Företagsekonomi: Extern redovisning och räkenskapsanalys (7,5hp)
  • Företagsekonomi: Ekonomistyrning (7,5hp)

När du anmäler dig till kurspaketet Företagsekonomi: Grundkurs 1 anmäler du dig till samtliga av dessa kurser. 

Detta 30 hp-kurspaket finns även uppdelat i två mindre kurspaket om 15 hp: Grundkurs 1a och 1b. 

... eller läs två kurser under en halv termin

Företagsekonomi: Grundkurs 1a, 15hp. Innehåller kurser:

  • Företagsekonomi: Organisation (7,5hp)
  • Företagsekonomi: Marknadsföring (7,5hp)

Företagsekonomi Grundkurs 1b, 15hp. Innehåller kurser:

  • Företagsekonomi: Extern redovisning och räkenskapsanalys (7,5hp)
  • Företagsekonomi: Ekonomistyrning (7,5hp)

Summan av de två mindre kurspaketen Grundkurs 1a + Grundkurs 1b ger identiskt samma innehåll som Grundkurs 1.

Grundkurs 1a ges första halvan av höstterminen, Grundkurs 1b ges andra halvan av höstterminen.