Om kursen

Utan krav på tidigare datorvana syftar kursen till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper i matematisk modellering, simulering och databehandling i Python av betydelse för yrkeslivet såväl som för fortsatta högskolestudier. Kursen ges på distans och lämpar sig för en bred studentgrupp, inkluderande yrkesverksamma ingenjörer och lärare

Nätbaserad distansutbildning: Undervisningen byggs helt kring kursmaterial som ges via Internet. Inga schemalagda sammankomster eller fysiska träffar.

Kursinnehåll

Nätbaserad distansutbildning: Undervisningen byggs helt kring kursmaterial som ges via Internet. Undervisningen förutsätter tillgång till en dator med Internetanslutning. Inga schemalagda sammankomster eller fysiska träffar.

Matematiska begrepp:

- slumptal
- proportionalitet
- funktioner
- förändring och förändringshastighet
- lägesmått, spridningsmått, histogramModellering, simulering och databehandling:

- modellbegreppet
- populationsmodeller, konkurrens, rörelsemodeller m.m.
- smittspridning, slumpmodeller
- databehandling, hantering av brus i bilder och signaler
- anpassning av modeller till data (regression)Modellering, simulering och databehandling i Python:

- datatyper och variabler
- in- och utmatning, filhantering
- grafik och visualisering
- kontrollflöden: repetition och förgrening
- funktioner och moduler
- bibliotek för modellering, simulering och databehandling

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se