Om kursen

Kursen ger dig grundläggande kunskap och färdigheter inom webbaserad design och utveckling (HTML och CSS).

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

- Introduktion till klient-server-arkitektur
- Grundläggande HTML och CSS ur ett medietekniskt perspektiv
- Grunderna i modern webblayout (Flexbox, Grid)
- Webbanpassade bildformat
- Responsiva webbsidor
- Avancerade CSS-selektorer
- CSS-variabler och -funktioner
- CSS-övergångar (transitions)
- Webbpublicering
- Grunderna i användarvänlig design

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängligaför studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se