Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 7 november 2021
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen innehåller en teoretisk del och en laborativ del.

Den teoretiska delen består av:

 • provdragnings- och provtrycksutrustningar
 • mätning av mekaniska egenskaper
 • provberednings- och provframställningsmetoder
 • introduktion till de olika metoderna för materialkarakterisering, samt överblick och historik kring utrustning och analysmetoder inom materialteknikområdet
 • svepelektronmikroskopi och transmissionselektronmikroskopi
 • atomkraftsmikroskopi
 • röntgendiffraktion
 • spektroskopiska analysmetoder

Den laborativa delen består av:

 • hårdhetsmätning på olika material
 • elasticitetsmätning på olika material
 • provberedning och tillverkning av kutsar
 • hantering och provbedömning med ljusmikroskop
 • riskanalys och säkerhet i laborativ verksamhet med farlig vara
 • demonstration av svepelektronmikroskop (SEM) och atomkraftsmikroskop (AFM)

Behörighet

Behörighetskrav

Godkänd kurs: MT108A - Materialteknik 7,5 hp

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt