Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 50%
28 augusti 2023 - 5 november 2023
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 50%
6 november 2023 - 14 januari 2024

Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskap i finita elementmetoden (FEM), samt att tillämpa metoden för att lösa relevanta problem inom fysik och maskinteknik.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

MA209A Analys A och linjär algebra

MA212A Analys B

MT106A Mekanik, statik (1501)

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt