Här hittar du våra uppdragsutbildningar inom socialt arbete, kriminologi samt polisiärt arbete. Vårt fokus ligger på kunskap, lärande, kvalitet och samverkan.

Vi utgår från era behov

Vi erbjuder kompetensutveckling för er personal i form av skräddarsydd utbildning efter era önskemål och behov. Ni får ta del av den senaste forskningen och den ämnesbredd som universitetet erbjuder.

Upplägget på utbildningen kommer vi överens om gemensamt. Undervisningsformerna kan variera, det kan handla om föreläsningar, seminarier, webbaserad distansutbildning. Vi kan använda våra lokaler, men vi kommer också gärna till er eller är vi någon annanstans. Utbildningen kan ge högskolepoäng, annars utfärdas ett intyg på genomförd utbildning. 

Exempel på uppdragsutbildningar

Här kan du hitta exempel på tidigare och pågående utbildningar. Tveka inte att kontakta oss för att hitta något som passar just er.

Uppdragsutbildning inom polisiärt arbete

Enheten för polisiärt arbete erbjuder fort- och vidareutbildning för olika samhällsaktörer, till exempel kommuner, frivilligorganisationer, Polisen och Kustbevakningen. Vi har kompetens inom områden som juridik, utredningsmetodik, psykologi, socialt arbete och kriminologi samt personal med bakgrund som både poliser och forskare. Vi samarbetar dessutom med hela Malmö universitet för att kunna skräddarsy den bästa utbildningen utifrån kundens behov. Vi kan erbjuda utbildning både på campus och på distans.

Vi kan erbjuda utbildningar inom bland annat: 

 • Juridik 
 • Utredningsmetodik
 • Konflikthantering 
 • Självskydd
 • Mental förberedelse
 • Kommunikation och bemötande
 • Intervju- och förhörsmetodik
 • Brottsofferarbete
 • Brott i nära relation
 • Unga lagöverträdare
 • Brottsförebyggande arbete
 • Radio & kommunikation med RAKEL

Kursen riktar sig till studierektorer, programansvariga samt lärare vid de program där examenskraven omfattar examensmålet – att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det vill säga vid följande professionsutbildningar: fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, tandläkare och tandhygienist. Deltagaren ska vara verksam vid ovan nämnda utbildningar men det finns inga krav på formell behörighet utöver grundläggande behörighet.

Kursplan: Maskulinitet och makt

Kursen riktar sig enbart till anställda hos polismyndigheten. Syftet med kursen är att deltagarna ska få grundläggande kunskaper i brottsutredning för att kunna handlägga utredningar på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Kursplan: Grundläggande brottsutredning för civila utredare

Uppdragsutbildning inom kriminologi

Kursen syftar till att deltagarna ska kunna lära sig grunderna, förutsättningarna och möjligheterna för ett framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Vidare syftar kursen till att deltagarna ska utveckla sin förmåga att arbeta kunskapsbaserat och knyta samman teori och praktik i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 

Kursen tar sin utgångspunkt i Situationell handlingsteori (Situational Action Theory, SAT) och empirisk forskning. Detta tillsammans med deltagarnas erfarenheter ligger sedan till grund för diskussioner om grunderna i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Vidare behandlas frågor om kartläggning av lokala lägesbilder, (orsaks)analys av brotts- och otrygghetsproblem samt för- och nackdelar med olika informationskällor. Under kursen diskuteras även olika insatser och åtgärder, hur sådana kan sorteras, prioriteras, följas upp och utvärderas samt olika samhällsaktörers möjligheter att förebygga brott och öka tryggheten, som enskild aktör och i samverkan med andra aktörer.

Uppdragsutbildning inom socialt arbete

Om kursen

Du utvecklar kunskaper i andrologi med fokus på klinisk sexologi om den biologiske mannen och dennes sexualitet. Kursen inkluderar trans- och intersexperspektiven. Efter avslutad kurs ska ha utvecklade färdigheter för att kunna ge information och rådgivning.

Kursen riktar sig till dig som har 120 hp inom socionom-, sociala omsorgs- eller sjuksköterskeprogram eller inom andra sociala, pedagogiska eller vårdinriktade program.

Se hela kursplanen

Anmälan och avgift

Anmälan är stängd.

Kursen ges som uppdragsutbildning. Det innebär att den är avgiftsbelagd och anordnas för den som uppdragsgivaren (arbetsgivaren) utser. Avgiften får ej betalas av fysisk person. Kostnaden är 19 600 kr per deltagare. 

Frågor om kursen?

Du är välkommen att kontakta oss. 

Åsa Enervik, asa.enervik@rfsu.se 

Eva Elmerstig, eva.elmerstig@mau.se

Charlotta Holmström, charlotta.holmstrom@mau.se 

Om kursen

Kursens syfte är att studenten utvecklar kunskaper om sexualitet som företeelse och klinisk sexologi som kunskapsområde och profession. Kursen syftar också till att ge studenten kunskap och färdigheter för att kunna ge information och rådgivning till människor med sexuella frågeställningar och problem i olika människobehandlande verksamheter.

Se hela kursplanen

Kursen pågår från 28 januari till 12 november 2021. Utbildningen skulle ha hållits i RFSU-klinikens lokaler i Stockholm, men kommer att ges digitalt. 

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete, Centrum för Sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö universitet i samarbete med RFSU-kliniken, Stockholm.

Anmälan och avgift

Anmälan är stängd.

Kursen ges som uppdragsutbildning. Det innebär att den är avgiftsbelagd och anordnas för den som uppdragsgivaren (arbetsgivaren) utser. Avgiften får ej betalas av fysisk person. Kostnad: 18 500 exkl. moms.

Frågor om kursen?

Du är välkommen att kontakta oss. 

Kursansvarig Malmö universitet, Malin Lindroth.

Kontaktperson RFSU, Mia Kilström.