Uppdragsutbildning, kompetensutveckling, fortbildning – hos oss kan du vidareutbilda din personal efter era behov och förutsättningar. Malmö universitet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildning för personal inom de flesta utbildningsområden vi utbildar och forskar inom.

Vi anpassar utbildningar efter era behov

Vi erbjuder både skräddarsydda och färdigpaketerade utbildningar, från halvdagsföreläsningar till längre utbildningsprogram. Vi tar fram utbildningen tillsammans med er så att den motsvarar era behov och förväntningar och er personals förutsättningar.

Utbildning inom många områden

Malmö universitet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildning för personal inom de flesta utbildningsområden vi utbildar och forskar inom. Det kan vara ämnesspecifika kurser/områden eller hela utbildningsprogram och i en omfattning från kort föreläsning till hela seminarier och/eller poänggivande kurser.