Utbildningen vänder sig till dig som är tandläkare med specialistutbildning inom odontologisk specialitet eller som har motsvarande dokumenterad erfarenhet. Kursen ger fördjupad kunskap inom ämnesområdena oral medicin och oral patologi. Den ger också insikter inom utredning av patienter med oralmedicinska frågeställningar.

Kursinformation

Kursen ges på distans och är baserad på självstudier i kombination med webbaserade föreläsningar och seminarier.

 • Avancerad nivå, 15 hp
 • Kursen ges på deltid vt 2022 – ht 2022

Förkunskapskrav 

Utbildningen kräver tandläkarexamen. Du som söker kursen ska ha genomfört specialistutbildning inom odontologisk specialitet. Du kan också ha dokumenterad verksamhet vid sjukhus eller institution. Där ska du ha fungerat som remissinstans för patienter med oralmedicinska frågeställningar.

Om utbildningen

Syfte

Kursen skall ge deltagaren fördjupad kunskap inom ämnesområdena oral medicin och oral patologi jämfört med den som erhålls inom ramen för de olika odontologiska specialistutbildningarna. Den skall också erbjuda fördjupad kunskap för den erfarne sjukhustandläkare som i sin vardag handlägger utredningar av patienter som remitterats för oralmedicinska frågeställningar.

Innehåll

Kursen belyser immunsystemets betydelse för etiologi och patogenes vid oralmedicinska tillstånd. Detta innefattar även avvikande reaktioner och nedsatt funktion av immunsystemet.

Kursen innefattar diagnostik och behandling av infektioner i munhålan samt kroppens försvar mot dessa. Stor vikt läggs vid användandet av olika antibiotika, antivirala medel och antimykotika samt deras verkningsmekanismer och eventuella risker för resistensutveckling.

Under kursen belyses diagnostik av olika smärttillstånd och deras farmakologiska behandling. Diagnostik av parafunktionellt inducerade smärttillstånd berörs också i relation till olika diagnoser.

Särskild vikt läggs vid samarbetet mellan oral medicin och oral patologi. Kursdeltagaren skall erhålla sådan kunskap att hen på ett fördjupat sätt kan analysera och tolka de undersökningsresultat som erhålls via histopatologiska undersökningsmetoder.

 • Tisdag 8 februari (heldag)
 • Torsdag 17 mars (halvdag)
 • Tisdag 3 maj (heldag)
 • Torsdag 19 maj (halvdag)
 • Tisdag 6 september (heldag)
 • Torsdag 22 september (halvdag)
 • Tisdag 11 oktober (heldag)
 • Tisdag 10 november (halvdag)
 • Tisdag 6 december (halvdag)