Här hittar du våra uppdragsutbildningar inom vård, hälsa och biomedicin. Vårt fokus ligger på kunskap, lärande, kvalitet och samverkan.

Vi utgår från era behov

Vi erbjuder kompetensutveckling för er personal i form av skräddarsydd utbildning efter era önskemål och behov. Ni får ta del av den senaste forskningen och den ämnesbredd som universitetet erbjuder.

Upplägget på utbildningen kommer vi överens om gemensamt. Undervisningsformerna kan variera, det kan handla om föreläsningar, seminarier, webbaserad distansutbildning. Vi kan använda våra lokaler, men vi kommer också gärna till er eller är vi någon annanstans. Utbildningen kan ge högskolepoäng, annars utfärdas ett intyg på genomförd utbildning.

Aktuella uppdragsutbildningar

Här hittar du våra pågående utbildningar. 

Uppdragsutbildning inom biomedicin

Kursomgången under vårterminen 2025 öppnar för anmälan den 28 juni klockan 8.00. Anmälningslänk för VT 2024 finns längre ner på denna sida.

Veckor för denna kursomgång är v. 3-14.

Anmälan till eventuell kursomgång hösten 2025 öppnas efter att vårterminens kurs är fulltecknad.

Om kursen

Kursen riktar sig till både ST-läkare och specialister inom anestesi och intensivvård men ST-läkare lämnas företräde till kursen. Övriga specialiteter får tillträde till kursen i mån av plats.

Kursupplägg

Kursen är specialdesignad utifrån kontexten inom anestesi och intensivvård. Kursen erbjuder därigenom relevant ultraljudskompetens inom detta område. Det pedagogiska arbetet bygger generellt på studentaktiva arbetsformer med aktivt deltagande och fall/cases med koppling till en klinisk kontext inom anestesi och intensivvård samt reflektion. Kursen har ett begränsat antal platser för att kunna optimera handledningen beroende på deltagarnas tidigare kunskapsnivå inom ultraljud.

Undervisningen bedrivs i form av både campusplacerade föreläsningar och inspelade föreläsningar med därtill kopplade seminarier och workshops. Den teoretiska kunskapen varvas med praktisk träning och handledning på en ultraljudsapparat på universitetet samt genom träning på egen klinik. Simuleringar kan komma att användas för att överbrygga gapet mellan teori och praktik. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med andra studenter samt med lärare och handledare. Studenten bidrar med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv.

Verksamhetsförlagd utbildning på hemklinik sker under sammanlagt sju dagar mellan teoriveckorna och examinationsdagen. Under denna tid förväntas kursdeltagaren att självständigt ha undersökt och skrivit utlåtande på cirka 10 patienter, vilket sammanställs i en portfolio. Av dessa ska 1-2 fall presenteras muntligt på examinationen, som därmed blir en form av lärande examination.

Tider och plats för kursomgång vårterminen 2025

13 januari – 31 januari (vecka 3-5): Undervisning på campus 4 heldagar/vecka. 
3 februari – 4 april (vecka 6-14): Verksamhetsförlagda studier på cirka 1/3-fart vid hemmaklinik. D.v.s. 10 dagars praktik som kan utföras under en treveckorsperiod.
3 eller 4 april: Examinationsseminarium i halvklass.

Detaljerat schema kursomgång VT-2025 (preliminärt)

Anmälan och avgift

Sista anmälningsdag för kursen som ges vårterminen 2025 är den 30 oktober. Anmälan är bindande.

Anmälan till kursen vårterminen 2025 (Öppnar 28 juni klockan 8.00)

Deltagarantal

Antalet deltagare är planerat att vara 16 varje kursomgång. Antagning till kursen sker i den ordning anmälan inkommer (ST-läkare inom anestesi kan ha företräde). Anmälan är bindande.

Kursavgift

48 000 SEK. Moms tillkommer. Lunch samt kaffe förmiddag och eftermiddag ingår. Övrig kost och hotellkostnader ingår inte. Kurslitteratur ingår inte.

Innehåll

(Datumen gäller kursomgång vårterminen 2025)

Kursen behandlar teoretiska och metodologiska kunskaper inom ekokardiografi och lungultraljud utifrån Socialstyrelsens krav på ST-anestesiologi. För att uppnå detta studeras ultraljudsfysik, ultraljudsmetodik och ultraljudsdiagnostik.  Den sammanlagda kurslängden blir totalt 3 veckor och 7 dagar plus ett tillfälle för examination. Kursen är förlagd år 2025 under veckorna 3–5 (helfart) samt veckorna 6–12 (cirka tredjedelsfart), följt av en dags examination den 3 eller 4 april. 

De tre första veckorna (v. 3–5) består av teori blandat med praktisk tillämpning förlagt på campus. Detta följs av praktiska studier förlagt på hemmakliniken, i form av genomförda undersökningar (portfolio) och förberedande av examinationsuppgift. De verksamhetsförlagda studierna sker i ungefär tredjedelsfart, vilket motsvarar ca 10 dagars studier under treveckorsperioden vecka 6–14. Kursen avslutas därefter med ett examinerande seminarium under en dag, vilket infaller den 20 eller 21 mars.

Delmål

  • Delmål C2: behärska medicinsk teknisk utrustning inom ultraljud av hjärta. 
  • Delmål C4: Användning av ultraljud för bedömning av respiration och cirkulation. 
  • Delmål C6: Tillämpa grundläggande ekokardiografisk undersökning för bedömning av global och regional kammarfunktion, fyllnadsgrad och perikardsjukdomar.
  • Delmål C11: Tillämpa TEE inklusive tolkning inom thoraxanestesi och intensivvård.

Examination

Examinationen är en lärande examination som sker den 3 eller 4 april 2025. Under kliniktiden ska kursdeltagaren, av sina 8-10 undersökningar, välja ut 1-2 patientfall att presentera vid examinationen.

Fallen (case-based), anpassade utifrån en anestesi och intensivvårds-kontext, ska innehålla ett visst antal projektioner och diverse metodiker inom ekokardiografi och lungultraljud. Presentationen ska bland annat innehålla förklaring och motivering av användning (eller icke-användning) av olika sorters Doppler, M-Mode, TDI, Strain samt projektioner, reflektioner kring bildoptimering/fallgropar samt förslag på eventuella alternativa undersökningsmetoder.

Kurslitteratur och övriga läromedel 

Olsson A, (2022) Ekokardiografi. Ultraview: Stockholm (beställ i god tid innan kursen)
Fellert A, (2022) Ultraljud för intensivvård och akutmedicin. Studentlitteratur.

Simulationer inom ekokardiografi kan komma att användas.
Ultraljudsapparater på klinfys-laboratoriet på Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet.
Artiklar från vetenskapliga tidskrifter.

Referenslitteratur:
Otto CM, (senaste upplagan) Textbook of Clinical Echocardiography. Elsevier.

Kursledare

  • Petri Gudmundsson, docent Biomedicinsk laboratorievetenskap, pedagogisk utvecklare.
  • Anna Dieden, senior universitetsadjunkt Biomedicinsk laboratorievetenskap, PhD-student i Kardiologi.
  • Lill Blomqwist, MD, PhD, DEAA, EDIC, Överläkare, Department of Anesthesiology and Intensive Care.

Kursarrangör

Malmö universitet, Institutionen för biomedicinsk vetenskap.