Presentation

Professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning. Min forskning kretsar kring litteraturdidaktik, kulturstudier och (auto)etnografi. Jag har i olika projekt undersökt litteratursyner i skolan, på folkbiblioteken, och på en mängd andra arenor som bokklubbar, litteraturfestivaler och i skönlitteraturen själv. Jag arbetar för närvarande med ett större projekt om passionerad läsning, och medverkar i det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Från ord till siffror. Hur läsning blir ett samhälleligt och didaktiskt problem (2022–2024). Under många år var jag ämnesansvarig och studierektor för forskarutbildningen i Svenska med didaktisk inriktning (sedan 2019 Språk- och litteraturdidaktik). Jag har varit vetenskaplig ledare för den nationella forskarskolan SPLIT (Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet), gästprofessor vid Karlstad universitet, och blev av regeringen utsedd till ledamot i Läsrådet fr.o.m. 2022. Min undervisning bedrivs främst inom forskarutbildningen och ämneslärarprogrammet i svenska.

Aktiviteter