Presentation

Professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning. Ämnesföreträdare Svenska med didaktisk inriktning (SMDI). Vetenskaplig ledare för nationella forskarskolan Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet (SPLIT). Har bl.a. arbetat med de två större projekten Myten om den goda litteraturen (2009-2012) och Varför läsa skönlitteratur i det postmoderna samhället? Legitimeringsgrunder för litteraturläsning i skola och högre utbildning (Vetenskapsrådet/UVK 2004-2009). Har även deltagit i flera projekt om litteratursyner på svenska folkbibliotek. I det pågående projektet Inlevelsens dialektik (Crafoordska stiftelsen) undersöks passionerade läspraktiker inom och utanför utbildningssystemet. Senaste boken heter Den goda boken. Samtida föreställningar om litteratur och läsning (2012). Forskningsintressen: lästeori, kultur- och litteraturteori, receptionsstudier, litteratur- och mediedidaktik.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.